Onze oplossing


Valorisation Herwaardering van uw afval en bijproducten

Dankzij onze ervaring, ons multidisciplinair team en ons netwerk van deskundigen kan Enso u bijstaan bij de karakterisering van materialen. Enso zorgt ook voor de opvolging van alle wettelijke, administratieve en logistieke aspecten. Maar hoe werkt het in de praktijk?

1/5
Identificatie
Audit
Samen identificeren wij uw afval, bijproducten en materiaalaanvragen in onze slimme database.
2/5
Matching & overeenkomst
Matching
We waarderen uw afval op basis van zijn kernmerken. Ons doel is om de economische en ecologische waarde van uw afval en bijproducten te maximaliseren. Wij willen hierbij een rechtvaardige overeenkomst voor alle betrokken partijen afsluiten.
3/5
Regelmatige monitoring ter plaatse
Helmet
Enerzijds schenken wij aandacht aan de kwaliteit en bestendigheid van de materialen. Anderzijds verzekeren wij ons van het feit dat de materialen op een correcte manier worden geïntegreerd in het bedrijf dat de materialen ontvangt.
4/5
Administratief & wetgevend
Paperwork
Wij zorgen voor de opvolging van de administratieve en juridische procedures.
5/5
Logistiek
Truck
Enso zorgt voor de logistiek van materialen (vervoer, extractie, enz.).

Consulting Advies om het gebruik van uw grondstoffen te optimaliseren

Eenmaal u verder wil gaan in de circulaire economie zijn wij er om uw daarbij te helpen. Inderdaad, dankzij de verworven kennis van uw processen en de vertrouwensrelatie die wij gedurende de waarderingsfase hebben opgebouwd zullen wij in staat zijn om uw pragmatisch en op maat advies te geven om het gebruik van uw grondstoffen te optimaliseren.

——
Verworven kennis
Technical knowledge
Dankzij onze aanwezigheid op het terrein gedurende de waarderingsfase bieden wij innovatieve oplossingen die aan uw behoeften beantwoorden.
1/3
Aanbevelingen
Recommend
Onze aanbevelingen betreffen de optimalisatie van de stromen, reductie van lekken, interne herwaardering, enz.
2/3
Uitvoering
Implementation
Nadat de beste oplossingen werden bevestigd, helpen wij u met de uitvoering ervan.
3/3
Resultaten
Results
Enso geeft u een overzicht van de resultaten op ecologisch en economisch vlak.