Ons team

Wauthier

Wauthier Lhoest

Oprichter & CEO

Wauthier heeft een Master in Ondernemingsrecht en Ondernemerschap (CPME - UCL) behaald en heeft twee zinvolle projecten ontwikkeld. Daarna besloot Wauthier een multidisciplinair team bijeen te brengen om het Enso-project te verwezenlijken. Hij stelt zijn vaardigheden ten dienste van de commerciële ontwikkeling en de juridische aspecten van het bedrijf. Hij is de CEO en is verantwoordelijk voor een ambitieuze en coherente strategische visie en het dagelijks beheer van de activiteiten van Enso.
Maxime

Maxime Roberti

Oprichter & CTO

Maxime heeft een masterdiploma in Handelsingenieur en Ondernemerschap (CPME - UCL) behaald. Hij heeft nadien zijn soft skills in consulting ontwikkeld en heeft daarna een intensieve opleiding in webontwikkeling gevolgd. Na de ontwikkeling van zijn eerste webplatform, sloot hij zich aan bij het Enso avontuur. Hij stelt zijn vaardigheden ten dienste van de zakelijke en technologische ontwikkeling van het bedrijf. Als CTO garandeert hij Enso's digitale strategie en ontwikkeling.
Emmanuel

Emmanuel Nonet

Oprichter & COO

Emmanuel is een Industriële Ingenieur in de bouw en civieltechniek en heeft een belangrijke functie binnen het bouwbedrijf Nonet uitgeoefend, waar hij 11 jaar heeft gewerkt. Hij heeft daar als Technisch Directeur en vervolgens als Gedelegeerd Bestuurder gewerkt. Hij brengt zijn ervaring als bestuurder (Nonet SA en Argibat) en als zelfstandige in de afvalverwerking. Emmanuel is de COO en is verantwoordelijk voor het contact met de klanten en de operationele aansturing van Enso's activiteiten.
Pierre

Pierre De Muelenaere

Oprichter & voorzitter

Burgerlijke Ingenieur en Doctor in de Toegepaste Wetenschappen, Pierre is een succesvolle ondernemer geworden die alle ontwikkelingsfasen van een bedrijf (IRIS Group) heeft doorgelopen. Zijn kwaliteiten als bestuurder en manager hebben hem ertoe aangezet om de raden van bestuur van verschillende bedrijven (EVS, Pairi Daiza, Proximus, Guberna) te leiden. Hij wil zijn extensieve ervaring doorgeven (coach Yncubator) en investeert in milieu- en duurzame projecten. Pierre ziet als Voorzitter van de Raad van Bestuur toe op het goede bestuur van de Raad, hij brengt daarbij alle rijkdom van zijn achtergrond en persoonlijkheid met zich mee.
Vincent

Vincent Werbrouck

Oprichter & partner

Vincent heeft een Master Burgerlijke Ingenieur en een Executive Master in Management behaald. Hij heeft verschillende functies gedurende 14 jaar binnen de Magotteaux groep uitgeoefend (General Manager in Noord-Amerika, Chief Sales & Marketing Officer en Chief Innovation Officer). Hij deelt zijn kennis en netwerk dat hij als manager (Magotteaux) en bestuurder (EVS, Pairi Daiza, Sapristic) in de industriële en technologische wereld heeft verworven. Hij heeft de wens om zijn ervaring door te geven (coach Yncubator) en investeert in milieu- en duurzame projecten.
Laurie salden

Laurie Salden

Technische manager

Laurie heeft een Master in Biologische Wetenschappen en een Master in Water- en Afvalbeheer behaald. Zij heeft haar expertise uitgebreid door technische en commerciële functies uit te oefenen in biomethanisering, chemie, landbouw en milieubescherming. Laurie heeft besloten om het Enso-team te versterken met haar energie, haar innovatieve benadering van de herwaardering van industriële materialen en haar grondige technische kennis. Laurie is de technische manager en is verantwoordelijk voor het auditeren van de materialen, om de klanten aan te raden en om nieuwe herwaarderingsmogelijkheden te vinden.